Jak skutecznie uczyć się z aplikacją Anki?
1. Wstęp
Jeśli ściągnęliście jeden z pakietów i udało się Wam go załadować do aplikacji, powinno wyglądać to mniej więcej tak :
Przy nazwie głównego pakietu znajduje się znaczek ^ (lub + -), który pozwala rozwinąć i mieć dostęp do pojedynczych pod-pakietów (001, 002 003…) Przed rozpoczęciem nauki rozwińcie główny pakiet i ucz się i powtarzacie klikając w pod-pakiety.
Na pewno zauważyliście, że przy każdym pakiecie świeci się liczba 10 na niebiesko. Specjalnie podzieliłem słownictwo na serie po 10 wyżarzeń, aby bez większej trudności móc przerobić serię za jednym podejściem (10-15minut w zależności od tego czy odkrywane zwroty obiły Wam się już o uszy lub czy macie z nimi styczność po raz pierwszy. Etap przyswajania słownictwa może trąc znacznie krócej lub dużo dłużej.)
2. Zaczynamy naukę
Aby zacząć naukę klikamy w pierwszy pod-pakiet (001). Po kliknięciu pojawi się pierwsze wyrażenie. Czytamy uważnie wersję po polsku, odwracamy kartę i wsłuchujemy się w wersję dźwiękową :
Należy skupić się na tym, co słyszymy i spróbować powtórzyć (cały czas nie zwracając uwagi na tekst). Nasz umysł musi wykonać tę trudną operację polegającą na tym, żeby uświadomić sobie, co słyszy i zinterpretować to.(w niektórych przypadkach będzie trzeba nacisnąć nawet kilkanaście razy przycisk „Play”)
Jeśli umiemy powtórzyć ze słuchu to jest to znak, że nasz umysł „przetrawił to”. Wtedy możemy nacisnąć na guzik czerwony, aby przejść do następnej karty.
I robimy tak z każdą następną karta do momentu, w którym nie wróci ta pierwsza. Gdy ponownie spotykamy kartę już raz widzianą, należy spróbować samemu z pamięci podać wersję francuską. Następnie sprawdzamy odpowiedź. Jeśli nasza wersja zgadza się z tym, co słyszymy, powtarzamy to, co usłyszeliśmy i naciskamy guzik zielony (10 min), a jeśli coś przekręciliśmy, znowu na czerwony.
I tak do momentu, aż skończymy dana serię słownictwa. Czerwony źle, zielony dobrze. Gdy naciśniemy dwa razy z rzędu przy danej karcie zielony guzik, karta jest zaliczona w danym dniu. (Odstęp 1dzien). Od przerobieniu danej serii aplikacja wraca do listy pakietów i pojawia się wiadomość : „Gratulacje. Zakończono powtórki na dziś”. Przy przerobionym pakiecie będzie widnieć 0 0 0.
To znaczy, że w tym momencie nie ma już co zrobić w pakiecie 001. Możemy zrobić następny pakiet lub zakończyć naukę na dany dzień i poczekać do następnego dnia. Następnego dnia zastaniemy następującą sytuację :
3. Powtórki
Przy pakiecie 001 pojawiła się liczba 10 w kolorze zielonym. To znaczy, że 10 zwrotów z tego pakietu jest do powtórzenia. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że ważne jest, aby główny pakiet był rozwinięty a my klikamy w pod-pakiety (001, 002, 003…) Dzięki temu wiemy czy w danym momencie odkrywamy po raz pierwszy zwroty ( liczba na niebiesko) czy jesteśmy w powtórkach ( liczba na zielono) 
W przypadku powtórek (czyli pakietów, przy których świeci się liczba na zielono) należy od razu spróbować powiedzieć z pamięci po francusku, odkryć odpowiedź, posłuchać, powtórzyć i ocenić. I tu trzeba być uważnym. Jeśli źle, to wiadomo, naciskamy na czerwony, a jeśli dobrze, to naciskamy na szary, jeśli odstęp jest równy lub większy niż jeden dzien. Jeśli odstęp przy szarym jest mniejszy niż jeden dzień to naciskamy zielony.  

Przy pakiecie 001 pojawiła się liczba 10 w kolorze zielonym. To znaczy, że 10 zwrotów z tego pakietu jest do powtórzenia. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że ważne jest, aby główny pakiet był rozwinięty a my klikamy w pod-pakiety (001, 002, 003…) Dzięki temu wiemy czy w danym momencie odkrywamy po raz pierwszy zwroty ( liczba na niebiesko) czy jesteśmy w powtórkach ( liczba na zielono) 
W przypadku powtórek (czyli pakietów, przy których świeci się liczba na zielono) należy od razu spróbować powiedzieć z pamięci po francusku, odkryć odpowiedź, posłuchać, powtórzyć i ocenić. I tu trzeba być uważnym. Jeśli źle, to wiadomo, naciskamy na czerwony, a jeśli dobrze, to naciskamy na szary, jeśli odstęp jest równy lub większy niż jeden dzien. Jeśli odstęp przy szarym jest mniejszy niż jeden dzień to naciskamy zielony.
 
W każdym przypadku nie używamy guzika niebieskiego. Nigdy :)
4. Regularność
Najlepsze efekty w nauce otrzymujemy przy codziennej pracy. Każdego dnia staramy się wykonać dwa etapy w następującej kolejności.  
Najpierw przypominamy sobie wszystkie zwroty, które są do powtórzenia (pakiety przy których świeci się liczba na zielono). 
Po wyzerowaniu powtórek przechodzimy do nowych kart.( pierwszy pakiet od góry, przy którym świeci się liczba na niebiesko)