Łukasz Liniewski 
 
W 2015 roku zostałem absolwentem Uniwersytetu Paris-Sorbonne na kierunku literatura francuska (Master 2 - odpowiednik Magistra) oraz Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia romańska (licencjat). 
 
Będąc zafascynowany tłumaczeniami francusko-polskimi, językiem francuskim, a także wspólnymi dziejami Polski i Francji, od dawna pragnąłem specjalizować się w językoznawstwie i kulturze języka. Nauczanie i tłumaczenia są odtąd podstawa mojej działalności zawodowej. Oferuję zatem szeroki zakres usług (kursy, tłumaczenia ustne i pisemne, itp.).
 
Mieszkając w Paryżu od sierpnia 2012 roku, zauważyłem, że oferta zindywidualizowanych i wysokiej jakości zajęć z języka francuskiego nie jest wystarczającą. Pracując jako lektor języka francuskiego w Polsce, rozwinąłem podejście pedagogicznie, które obecnie pozwala mi sprostać Państwa oczekiwaniom.
 
 
Podstawową zasadą KESKIDI Traduction jest : oferować nauczanie i tłumaczenia wysokiej jakości w przystępnej cenie. KESKIDI Traduction to firma poważnie reagująca na potrzeby swoich klientów.