Język francuski
Organizuję zajęcia z języka francuskiego : wszystkie poziomy,  w niewielkich grupach (maksymalnie 6 osób). W zależności od Państwa potrzeb istnieje możliwość zorganizowania kursu języka specjalistycznego z konkretnych dziedzin (od poziomu B2, czyli dobrego globalnego zrozumienia języka) takich jak francuski – biznesowy.

  
Dwa sposoby uczestnictwa w kursie  

Mogą Państwo uczestniczyć w kursie stacjonarnie, przychodząc osobiście w Paryżu (adresem znajduje się w zakładce kontakt), albo zdalnie łącząc się z grupą przez Internet. Korzystając z tej drugiej opcji, niezbędne są komputer i stałe łącze internetowe, aby zapewnić transmisję najlepszej jakości. W obu przypadkach kursanci biorą udział w zajęciach w takim samym stopniu.  

Spotkanie zapoznawcze 

Przed rozpoczęciem kursu zaproponuję Państwu indywidualne spotkanie osobiście lub przez Skype® (i, które pozwoli nam się poznać. Oczywiście to spotkanie nie zobowiązuje Państwa do uczestnictwa w kursie. Przy okazji tego spotkania określimy wspólnie Państwa poziom znajomości języka za pomocą testu i krótkiej rozmowy po francusku. Ponad to podczas spotkania określimy Państwa dyspozycyjność i oczekiwany rytm zajęc dzięki ankiecie (zob. poniżej).  

Test poziomujacy...

Test poziomujący jest bardzo pomocny przy dopasowaniu zajęć do obecnego poziomu, w jakim opanowali Państwo język. Umożliwi nam to świadczenie usług najlepszej jakości. Test ten trwa tylko 20 minut i składa się z pięćdziesięciu pytań zamkniętych z 4 odpowiedziami do wyboru.
  
... i ankieta 

Oprócz testu, zaproponuję Państwu wypełnienie prostej ankiety, która pozwoli mi lepiej zrozumieć Państwa potrzeby. Ankieta ma na celu wyznaczyć dni i godziny w których są Państwo dostępni oraz określić jakie są Państwa oczekiwania wobec kursu. Na podstawie tych informacji będę w stanie zaoferować kurs najlepiej dopasowany do Państwa sytuacji.

Cennik
 
Organizowane kursy trwają trzy miesiące. Poniżej podane są ceny za osobę dla każdej z grup. Mają państwo do wyboru dwa rodzaje kursów :  
-- kurs zwykły w wymiarze 12 lekcji w czasie trymestru (1h30 na tydzień) 
-- kurs intensywny w wymiarze 24 lekcji w ciągu trymestru (3h na tydzień)

Uwaga. Jeśli w danym momencie nie ma grupy na twoim poziomie lub w godzinach, w których jesteś dostępny zapytaj o zajęcia indywidualne, lub jeśli jesteście grupa znajomych i chcecie razem zacząć się uczyć(oferta dotyczy tylko zajęć prowadzonych zdalnie)

Każde zajęcia trwają 1h30
 
Sposób płatności :  
-- czekiem - płatność w całości, w dwóch lub trzech ratach,  
-- gotówką – płatność tylko w całości, 
-- przelewem dla osób uczestniczących zdalnie.


Poziomy A1-B1

Liczba osób


Cena/60min 

Kurs zwykły 1.5h/tydz.


Kurs intensywny 3h/tydz.

3-6* 10,83 195 € 390 €
Poziom B2

Liczba osób
 

Cena/60min 

Kurs zwykły 1.5h/tydz
.

Kurs intensywny 3h/tydz.

3-6* 12,44 224 € 448 €
Poziomy C1-C2

Liczba osób
  

Cena/60min 

Kurs zwykły 1.5h/tydz.


Kurs intensywny 3h/tydz.

3-6* 14,11 254 € 507 €
* W przypadku grup mniejszych niż 3 osoby, kwota za osobę jest pomnożona 1.5 razy przy zajęciach w parze i 2.75 w przypadku zajęci indywidualnych